„Małe kroki zbliżają nas do wielkiego sukcesu – Mazovia ProActiv”

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Mazovia ProActiv

ul.Armii Krajowej 35/12

06-400 Ciechanów

mazoviaproactiv@gmail.com

tel. 514-565-610

Mazovia Proactiv

Jesteśmy grupą zapaleńców, którzy chcą zarażać aktywnością mieszkańców naszego miasta.

Stowarzyszenie Mazovia ProActiv
ul.Armii Krajowej 35/12
06-400 Ciechanów

nr konta: 72 1240 5282 1111 0010 6630 5614

email: mazoviaproactiv@gmail.com
tel. 514-565-610