MAZOVIA PROACTIV FITNESS

PODEJMIJ WYZWANIE!!! ROZPOCZNIJ TRENINGI  FITNESS W 2018!!!


Zapraszamy na nie we wtorki i czwartki o godzinie 20:00, w Hali Mazovia, przy ulicy Kraszewskiego 8.

Opłać udział w zajęciach
(8 sesji treningowych do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy)
wpłacając bezpośrednio 60zł na konto organizatora
Stowarzyszenie Mazovia ProActiv

72 1240 5282 1111 0010 6630 5614

W tytule przelewu prosimy podać
IMIĘ I NAZWISKO
z dopiskiem Opłata na cele statutowe

Np. Amelia Kowalska, Opłata na cele statutowe