W skład zarządu Stowarzyszenia „Mazovia ProActiv” wchodzą:
Prezes – Radosław Witkowski
Wiceprezes – Patryk Nieznański
Skarbnik – Dariusz Bogdan Kurzątkowski
Członek zarządu – Renata Kraszewska
Członek zarządu – Maciej Kowaliński

Komisja rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Jarosław Zieliński
Członek organu nadzoru – Artur Zagórski
Członek organu nadzoru – Grzegorz Szlubowski

Statut Stowarzyszenia dostępny tutaj.

Mazovia Proactiv

Jesteśmy grupą zapaleńców, którzy chcą zarażać aktywnością mieszkańców naszego miasta.

Stowarzyszenie Mazovia ProActiv
ul.Armii Krajowej 35/12
06-400 Ciechanów

nr konta: 72 1240 5282 1111 0010 6630 5614

email: mazoviaproactiv@gmail.com
tel. 514-565-610